Galéria

Galéria BBM pripravila novú predajnú výstavu obrazov

"Zmyselná príroda"

Marek Zimka

 
Láska k prírode sa u autora prejavila v čase, keď sa presťahoval z mesta do malej dedinky, ležiacej uprostred polí a lesov.
Pri dlhých prechádzkach prírodou  mu spoločníkov robili ceruzka a výkres. Takto vznikli prvé skice.
Marek Zimka prvýkrát vystavoval v roku 2001 v Kežmarku. Posolstvo jeho maľovania je ukázať všetkým ľuďom krásy prírody.
Výstava  „Zmyselná príroda“ potrvá do konca augusta. 
 
 
 

Galéria BBM  pozýva na výstavu 

 

Mgr. Barbora Nevřelová 

MONOLÓGY

 
 Výstava potrvá do 7. 6. 2017
 
 
O autorke:
 
 Mgr. Barbora Nevřelová

Narodila sa a žije v Bratislave.

Absolvovala štúdium na Strednej umelecko priemyselnej škole v Bratislave, odbor keramika.

Štúdium na Pedagogickej fakulte Konštantína Filozofa v Nitre, výtvarný odbor. Profesijne sa venovala ateliérovej fotografii, výrobe a reštaurovaniu plastík v Slovenskom fonde vývarných umení v Bratislave. V súčastnosti pôsobí, ako pedagóg výtvarného odboru na ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave. Svoje prvé výtvarné prejavy začala pod vedením svojej matky výtvarníčky Mgr. Otílie Nevřelovej - Palugyay. Neskôr jej tvorbu usmerňovali akad. mal. Fero Kráľ, akad. mal. Katarína Kuzmová a akad. mal. Blažej Mikuš. Na letných sústredeniach pre výtvarníkov - pedagógov pod vedením akad. mal. Štefánie Ábelovej.

Inšpiračným zdrojom jej prác je príroda, ktorú z pôvodnej reality pretvára pomocou transferov, kde hľadá spojenie iracionálneho a racionálneho.

Dôležitým výrazovým prostriedkom je farba, ktorou vyjadruje svoj vnútorný svet a históriu mystického priestoru. 


Spoločnosť BBM s. r. o. pozýva všetkých priaznivcov umenia do novej galérie BBM,   Priemyselná 5863, Malacky

na výstavu fotografií fotografky

Martiny Kováčovej - „Cesta je cieľ"

Prečo odchádzame? Aby sme sa mohli vrátiť. 

 Cesta dlhá tisíce míl začína prvým krokom. Lao'C

 Na začiatku je volanie. Volanie Neznáma. Neznámych ľudí, ďalekých krajov, iných mravov.

 Ako každý, aj ja som mala otázky, na ktoré hľadáme odpovede od nepamäti. 
Odpovede na svoje otázky som nachádzala vo vzdialených,
prenádherných kútoch tejto úžasnej planéty zvanej Zem.
 Napriek tomu, že to bola cesta dlhá, mnohokrát tŕnistá a plná prekážok,
zistila som, že bola presne tým, čo som potrebovala.

 

 Niekto by tvrdil, že najväčšou túžbou človeka je dosiahnutie vytýčeného cieľa.
Platí to však aj v živote? Čo je dôležitejšie? Cesta alebo cieľ?

 To, že samotná cesta je cieľom, som úplne pochopila až pri príprave tejto výstavy.

Možno práve cieľom mojej cesty bolo priniesť domov tieto fotografie.
Môj poklad.
Pre Vás.

A kruh sa uzatvára.

 Martina Kováčová