Letný Tábor

Letný denný tábor v BBM



 

Milí rodičia, milí kamaráti,

tento rok pripravujeme letný denný tábor, ktorý je určený deťom vo veku od 8 do 15 rokov. Tiež srdečne pozývame aj ich súrodencov či kamarátov.
Tábor je zameraný na vytváranie a prehlbovanie kamarátstiev, hry ako je Škola Bowlingu, ako jedinečnej zábavnej pohybovo-športovej  aktivity, zároveň sme pripravili pre deti „Angličtinu hrou“, kde efektívnou detskou priamou metódou, kreatívnym a zábavným spôsobom je využívanie slovnej zásoby a precvičovanie jazyka v praxi. Popoludňajšie aktivity do príchodu rodičov budú zamerané na Tvorivý svet.

 

Ďalšie zaujímavosti tábora:

Každý deň je iný a originálny. Deti prežijú každý deň inak, každý deň ich čakajú nové a zaujímavé hry a podľa počasia aj výlet do lesa  spojený s opekačkou.

Základné informácie o tábore:

Termíny  - turnus bude otvorený podľa záujmu
v prípade nízkeho počtu účastníkov, bude  ponúknutý náhradný termín, ak nebude rodič súhlasiť s iným termínom, úhrada bude bezodkladne vrátená. 

  1. turnus 10.07 - 14.07, 8-15 roční
  2. turnus 17.07 - 21.07, 8-15 roční
  3. turnus 24.07 - 28.07, 8-15 roční
  4. turnus 31.07 - 04.08, 8-15 roční
  5. turnus 07.08 - 11.08, 8-15 roční
  6. turnus 14.08 - 18.08, 8-15 roční

Príchod detí: 07:30 – 08:30
Odchod s rodičmi: 16:30  – 17:00

Vedúci:     +421 903 554 697
Mgr. Josef Smolinský - hlavný táborový vedúci.
Spolupracujeme so skúsenými a kvalifikovanými inštruktormi, ktorí majú vzťah k deťom.

 

 

Cena tábora 135€ 

Akciová cena 125 Eur platí pri prihlásení najneskôr do 30. mája 2017.
Poplatok je nutné uhradiť v plnej výške do 15.6.2017 prevodom na účet č.: SK5975000000004023983650
Variabilný symbol: Dátum narodenia dieťaťa - DDMMRRRR
Popis platby: Meno dieťaťa

V cene je zahrnuté:
desiata, obed, olovrant, pitný režim, výlet, špeciálna bowlingová obuv, prenájom bowlingových dráh, pomôcky, doprava, kvalifikovaní inštruktori

Príplatky:
Príplatky nie sú žiadne. Všetko je zahrnuté v cene.
Prihlášku i poplatok odovzdať v termíne do 15.6.2017.
Z dôvodu obmedzeného počtu miest bude možné na tábor vziať deti podľa poradia prihlásenia.

Možnosti prihlásenia:

Poštou/osobne:

Vyplnenú prihlášku spolu s dotazníkom doručte na adresu:
Bowling Bar Malacky
Priemyselná 5863
Malacky 901 01  
POST BOX 28

Dokument s informáciami, záväznú prihlášku s dotazníkom si môžte stiahnut tu: 
 

 

 

 

 

Elektronicky:

Vyplnením a odoslaním elektronického FORMULÁRa