Galéria BBM

#POZVÁNKA #pozvanka na výstavu obrazov

#galeria #obrazy #malacky #malackyokolie #genesis #vystava #zahorie

Nové obrazy v BBM

Radka Glajško

GEOMETRIA V OBRAZE

Radka Glajšková vyštudovala Návrhárstvo a modelárstvo odevov na odevnej škole v Bratislave a odbor Estetika na FiF UK v Bratislave. V súčasnosti študuje doktorandské štúdium na Estetike a píše dizertačnú prácu zameranú na čas vo filme.

Popri tomu sa venuje maľbe, kresbe, tvorbe koláží, fotografovaniu a  realizácii textilného šperku. V maľbe dominuje geometrické vyjadrenie. Hlavným námetom je motív štvorca, ktorý sa objavuje v hlavnej časti tvorby. Inšpiračným zdrojom bývajú rôzne vnemy, farby, línie, texty či poézia. Hlavnou inšpiráciou v maľbe sú už namaľované obrazy, ku ktorým vznikajú ďalšie variácie, ktoré sa môžu spolu rôzne kombinovať. Fotografická tvorba autorky je experimentálnou tvorbou samouka. Tu prevláda najmä architektúra, detail s jednoduchou kompozíciou alebo expresívny autoportrét. Svoje fotografie zahaľuje často do odtieňov čiernobielej a súčasne melancholickej atmosféry.

Momentálne pracuje pre značku ZARA, kde sa venuje dizajnu výkladov. Zbožňuje sledovanie hokeja a rekreačne si občas zahrá tenis. Najväčšími fanúšikmi jej tvorby a podporovateľmi sú rodičia, ktorí povzbudzujú k ďalším výstavám.

viac na https://www.bowlingmalacky.sk/galeria/