Nezaradené

Pozrite si bezpečnostné opatrenia

Chráňme seba a ostatných

Vaša podpora, ohľaduplnosť a trpezlivosť je pre ostatných zákazníkov a pre nás zamestnancov veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že dodržiavate všetky hygienické opatrenia, ktoré prispejú k tomu, aby naše priestory pre šport a galériu ostali otvorené aj v budúcnosti.
Pripravte si, prosím, príslušný doklad potrebný na vstup do našej prevádzky.

Podmienky pre vstup v súlade s vyhláškou UVZSR tu

Rezervácie dráh na telefónnom čísle: 0919 080 420