Nezaradené

Pozrite si bezpečnostné opatrenia

Chráňme seba a ostatných

Vaša podpora, ohľaduplnosť a trpezlivosť je pre ostatných zákazníkov a pre nás zamestnancov veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že dodržiavate všetky hygienické a preventívne opatrenia v súlade s vyhláškou ÚVZSR,

ktoré prispejú k tomu, aby naše priestory pre šport a galériu ostali otvorené aj v budúcnosti.

Pripravte si, prosím, príslušný doklad potrebný na vstup do prevádzky.
Pri vstupe si zakryte si ústa a nos respirátorom.
Pri vstupe do priestoru si zakryte si ústa a nos respirátorom.
Pri vstupe do prevádzky si aplikujte dezinfekciu rúk
.

Podmienky pre vstup v súlade s vyhláškou UVZSR tu

Rezervácie dráh, biliardových stolov na telefónnom čísle: 0919 080 420