Galéria

Nová výstava obrazov spojená s predajom Akademickej maliarky Lenky Andrášiovej Boťanskej.

Galéria BBM vás pozýva na novú výstavu obrazov spojenú s predajom Akademickej maliarky Lenky Andrášiovej Boťanskej.
Tvorivé rozpätie Lenky Boťanskej predstavuje maľba, kresba, grafika. Autorka citlivo zvažuje odkaz realistického umenia so súčasným výtvarným prúdením. Z ich prieniku si buduje vlastnú cestu umeleckého výrazu, či ide o portrét, figurálne kompozície, krajinomaľbu, alebo zátišie. Tematickú inšpiráciu nachádza vo sfére spoločenského a individuálneho života, v prírodných krásach i vo všednosti okolitých vecí. Lenka Boťanská pracuje širokou farebnou škálou okolitých vecí. Lenka Boťanská pracuje širokou farebnou škálou, pričom uprednostňuje tlmené tony teplých farieb.

Akademická maliarka Lenka Andrášiová Boťanská sa narodila v roku 1941 v Békéscsabe, jej rodičia sa z Maďarska presťahovali do Nových Zámkov. Vyštudovala vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na oddelení portrétnej a kompozičnej maľby u prof. Jána Mudrocha VŠVU 1968. Lenka Andrášiová – Boťanská pracuje so širokou farebnou škálou, venuje sa komornej maľbe. Býva a tvorí v Zohore.

Galéria BBM pripravila nový špeciál „Duálnu súhru obrazov a básní"

Akademickej maliarky Lenky Andráši – Boťanskej

básnika Miroslava Dávida – známeho ako Moddivari a River Salome.

Akademická maliarka Lenka Andrášiová – Boťanská sa narodila v roku 1941 v Békéscsabe, jej rodičia sa z Maďarska presťahovali do Nových Zámkov. Vyštudovala vysokú školu výtvarných umení v Bratislave  na oddelení portrétnej a kompozičnej maľby u prof. Jána Mudrocha, prvého rektora VŠVU. Tvorivé rozpätie autorky predstavuje maľba, kresba a grafika. Inšpiráciu nachádza vo sfére spoločenského a individuálneho života, v prírodných krásach ale aj vo všednosti okolitých vecí. Lenka Andrášiová – Boťanská pracuje so širokou farebnou škálou, uprednostňuje tlmené tóny teplých farieb. Býva a tvorí v Zohore.

Miroslav Dávid narodil sa 1956,  žije a tvorí v Malackách.  Textár a básnik, autor nezávislý na ničom (iba ak na láske). Celý život sa venuje alternatívnej, nezávislej hudbe — tvorivo (texty pre viacero hudobných formácií) aj organizačne (festivaly, hudobno~spoločenské podujatia, koncerty, klubové kultúrne aktivity). Ako sám vyznáva: „Každodenne ako chlieb ju hľadám, sledujem a konzumujem. A zapisujem si do vlastných katalógov. Takmer úchylnosť.” Okrem rôznych civilných povolaní pôsobil ako manažér a dvorný textár formácie AC+, aj ako spolutvorca v iných, najmä nezávislých a inožánrových skupinách ako Reel (20 rokov a 6 albumov), Robom Grigorovom či Einleitungszeit. Pôsobí ako slobodný umelec. V roku 2018 za svoju tvorbu obdržal hneď tri ocenenia:
1."Cena za nežnosť /Price for tenderness" 11th Tais Awards 2018 (za trilógiu zbierok "Rogalo, veľryba a Kristus Pán", "Detox" a "s Malinami nastoknutými na Prstoch")
2. "Mobelova poklona" (za zbierku "Detox")
3. "Diplom PARS ARTEM za 3.miesto v PARS POETRY 2018" (2.kategória - autori s vydanými knihami)

Galéria BBM pripravila ďalšiu atraktívnu novú predajnú výstavu obrazov

„Ing. arch. Evy Petrovičovej“,

ktorá  pochádza zo Skalice, a žije a pracuje v Bratislave. Vyštudovala  Základnú umeleckú školu v Skalici a fakultu architektúry v BA.

Táto mladá autorka Vás zaujme svojim úžasným šarmom a modernou individualitou v každom jej obraze.

O svojom talente, a vytrvalosti k svojej tvorbe Ing. arch. Eva Petrovičová skromne a s pokorou  povedala:

„...maľujem s vášňou, nikdy som nenamaľovala nič s "prázdnou hlavou" a vždy sa na papier alebo plátno snažím preniesť svoje pocity.....samu seba.“

„...maľovanie je moja láska od útleho veku. Aj keď som dostala od rodičov už asi "milióntu" farbičku - pri každej jednej z nich mi zažiarili oči.“

„Aj napriek tomu, že sa momentálne venujem predovšetkým architektúre, môj život sa stále toči okolo umenia. Mam rada moderne umenie, impresionistov a sochárske umenie. Snažím sa (aj vo svojej práci) priniesť umenie bližšie k ľudom...do parkov, námestí a záhrad. Považujem umenie a architektúru za sestry, ktoré by sa mali navzájom dopĺňať.“

 

Galéria BBM Vás pozýva novú výstavu, ktorá potrvá do konca leta 2018.

 

 

Galéria BBM  pripravila novú predajnú výstavu obrazov

"Elena „Eňa“ Varšaviková" 

Fascinuje ju anatómia človeka

Elena „Eňa“ Varšaviková  nabrala odvahu, otvorila si vlastný ateliér Eňa ARTStudio & Gallery. Najradšej maľuje portréty. Používa ceruzu, papier a olejové farby, tiež plátno a štetec. Robila aj sochy, aby som lepšie pochopila anatómiu človeka, ktorá ju fascinuje. Pravidelne sa zúčastňuje na súťažiach a výstavách. Jej obľúbencami sú barokoví umelci, najmä Caravaggio, Rubens, Murillo a Michelangelo a jeho sochy,“ .

Elena „Eňa“ Varšaviková pracuje ako „slobodný umelec“.  Jej diela už môžete si pozrieť v BBM galerií pochádza z Čadce, v súčasnosti žije so svojou rodinkou na Podzávoze. Každý jej portrét maľovaný s citom je portrét umelca, nie portrét modelu.

Jej diela sa pravidelne vystavujú. V súčasnosti sa venuje maľovaniu portrétov a obrazov s hlbšou tematikou.

https://enavarsavikova.wixsite.com/website

Galéria BBM pripravila predajnú výstavu obrazov

"EVA LAUKOVÁ"

 

podobne ako Juraj Lauko st. a Juraj Lauko ml., nevyštudovala umeleckú školu. Aj keď intenzívne maľuje už od r. 1997, stále navštevuje ateliér pre neprofesionálnych výtvarníkov, ktorý vedú profesionálnych výtvarníkov. Jej prvým školiteľom bol svetoznámy výtvarník Július Koller, neskôr výtvarná pedagogička Katarína Kuzmová av súčasnosti výtvarná pedagogička Otília Nevřelová Paludayová.

Fascinuje ju príroda, snaží sa zobraziť jej krásu. 

Posolstvo jeho maľovania je ukázať všetkým ľuďom krásy prírody

Nie je jeho cudzie ani nové výtvarné trendy, je schopná vyjadriť sa výtvarnou skratkou, ale čitateľnejší spôsob pri vytváraní obrazu je jeho blízke. Baví ju v prírode objavovať zaujímavé zákutie, detaily, popasuje sa aj s náročnou témou, akou je tvorba vodnej reálnej aj abstraktnej formy.

Často sa zúčastňuje rôznych maliarských sympózií na Slovensku av zahraničí. Je dôkazom jej zanietenosti k svojmu dielu, najmä k príchuti slovenskej prírody, ktorá sa vyznačuje rôznymi technikami: olejom, akrylátom, pastelom, akvarelom a veľmi dobre zvládla aj techniku ​​ART PROTISU.  Zúčastnila sa súťaže "Výtvarné spektrum", kde získala niekoľko ocenení.

https://www.laukova.sk/

Galéria BBM pripravila  predajnú výstavu obrazov

"Zmyselná príroda"

Marek Zimka

 
Láska k prírode sa u autora prejavila v čase, keď sa presťahoval z mesta do malej dedinky, ležiacej uprostred polí a lesov.
Pri dlhých prechádzkach prírodou  mu spoločníkov robili ceruzka a výkres. Takto vznikli prvé skice.
Marek Zimka prvýkrát vystavoval v roku 2001 v Kežmarku. Posolstvo jeho maľovania je ukázať všetkým ľuďom krásy prírody.
Výstava  „Zmyselná príroda“ potrvá do konca augusta. 
 
 
 

Galéria BBM  pozýva na výstavu 

 

Mgr. Barbora Nevřelová 

MONOLÓGY

 
 Výstava potrvá do 7. 6. 2017
 
 
O autorke:
 
 Mgr. Barbora Nevřelová

Narodila sa a žije v Bratislave.

Absolvovala štúdium na Strednej umelecko priemyselnej škole v Bratislave, odbor keramika.

Štúdium na Pedagogickej fakulte Konštantína Filozofa v Nitre, výtvarný odbor. Profesijne sa venovala ateliérovej fotografii, výrobe a reštaurovaniu plastík v Slovenskom fonde vývarných umení v Bratislave. V súčastnosti pôsobí, ako pedagóg výtvarného odboru na ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave. Svoje prvé výtvarné prejavy začala pod vedením svojej matky výtvarníčky Mgr. Otílie Nevřelovej - Palugyay. Neskôr jej tvorbu usmerňovali akad. mal. Fero Kráľ, akad. mal. Katarína Kuzmová a akad. mal. Blažej Mikuš. Na letných sústredeniach pre výtvarníkov - pedagógov pod vedením akad. mal. Štefánie Ábelovej.

Inšpiračným zdrojom jej prác je príroda, ktorú z pôvodnej reality pretvára pomocou transferov, kde hľadá spojenie iracionálneho a racionálneho.

Dôležitým výrazovým prostriedkom je farba, ktorou vyjadruje svoj vnútorný svet a históriu mystického priestoru. 


Spoločnosť BBM s. r. o. pozýva všetkých priaznivcov umenia do novej galérie BBM,   Priemyselná 5863, Malacky

na výstavu fotografií fotografky

Martiny Kováčovej - „Cesta je cieľ"

Prečo odchádzame? Aby sme sa mohli vrátiť. 

 Cesta dlhá tisíce míl začína prvým krokom. Lao'C

 Na začiatku je volanie. Volanie Neznáma. Neznámych ľudí, ďalekých krajov, iných mravov.

 Ako každý, aj ja som mala otázky, na ktoré hľadáme odpovede od nepamäti. 
Odpovede na svoje otázky som nachádzala vo vzdialených,
prenádherných kútoch tejto úžasnej planéty zvanej Zem.
 Napriek tomu, že to bola cesta dlhá, mnohokrát tŕnistá a plná prekážok,
zistila som, že bola presne tým, čo som potrebovala.

 

 Niekto by tvrdil, že najväčšou túžbou človeka je dosiahnutie vytýčeného cieľa.
Platí to však aj v živote? Čo je dôležitejšie? Cesta alebo cieľ?

 To, že samotná cesta je cieľom, som úplne pochopila až pri príprave tejto výstavy.

Možno práve cieľom mojej cesty bolo priniesť domov tieto fotografie.
Môj poklad.
Pre Vás.

A kruh sa uzatvára.

 Martina Kováčová