Nezaradené

Klubový turnaj dvojíc v biliarde

BBM Vás pozýva na klubový turnaj dvojíc v biliarde!
SOBOTA 24.11.2018 o 10,00 hod. Prezentácia: 9:30-9:55
HRA č.9
LOSOVANIE: pred začiatkom turnaja
ŠTARTOVNÉ: 10 €
ODMENY: 1.- 3.miesto POHÁR
Občerstvenie-jedlo zdarma
PRIHLÁSENIE do 23.11.2018 do 20,00 hod: V BBM osobne, alebo telefonicky 0919 080 420
Zúčastniť sa môžu registrovaní aj neregistrovaní hráči.