Nezaradené

„VALENTÍNSKY TURNAJ“

BBM vás pozýva na VALENTÍNSKY TURNAJ !
 
Tento turnaj je určený pre páry / dvojice. Nikoho nediskriminujeme a preto sú vítané okrem zmiešaných párov žena/muž , aj páry žena/žena či muž/muž, ale musí to byť pár, ktorý sa pred začiatkom každej hry pobozká.