Nezaradené

Tábor

Milí rodičia, milí kamaráti,

 

srdečne pozývame deti aj ich súrodencov či kamarátov na letný denný tábor, ktorý je určený deťom vo veku od 8 do 15 rokov.

Tábor je zameraný na vytváranie a prehlbovanie kamarátstiev, hry ako je Škola Bowlingu, ako jedinečnej zábavnej pohybovo-športovej  aktivity, zároveň sme pripravili pre deti „Angličtinu hrou“, kde efektívnou detskou priamou metódou, kreatívnym a zábavným spôsobom je využívanie slovnej zásoby a precvičovanie jazyka v praxi. Popoludňajšie aktivity do príchodu rodičov budú zamerané na Tvorivý svet.

 
Informácie telefonicky:  Vedúci:     +421 903 554 697  Mgr. Josef Smolinský - hlavný táborový vedúci.

Všetky info spolu s dokumentami na stiahnutie alebo online prihlásenie TU